Language

Language

The only official language in the Czech Republic is Czech, which is a Slavonic language similar to that of Slovak, Polish, Serbian, Russian, Croatian and Bulgarian.

The official language of the congress is English.  

Some basic Czech words:

Dobrý den (dobree den) Hello (formal)
Na shledanou (naskhledanow) Goodbye (formal)
Ahoj (ahoi) Hello, Goodbye (informal)
Ano (ano) Yes
Ne (neh) No
Děkuji Díky (dyekuyi) Thank you
Prosím (proseem) Please
Pomozte mi, prosím (pomozteh mi proseem) Help me, please
Promiňte / S dovolením (prominyteh / sdovolenyeem) Excuse me
Mluvíte anglicky? (mluveeteh anglitsky) Do you speak English
Nemluvím Česky (nemluveem cheski) I don’t speak Czech
Nerozumím (nerozumeem) I don't understand
Ztratil jsem se (stratyil sem seh) I'm lost
Vchod (fkhot) Entrance
Východ (veekhot) Exit
Toalety (toaleti) Toilet
Otevřeno (otevrsheno) Open
Zavřeno (zavrsheno) Closed
Voda (voda) Water
Pivo (pivo) Beer
Víno (veeno) Wine
Chléb (khlehb) Bread
Maso (maso) Meat